Riskonline - A biztos partner

Kötelező Biztosítás

Nyitólap | Sitemap | 2018. február 23. péntek
Telefon: 70-428-55-50
Fax: 06-69-716-026
E-mail: info@riskonline.hu

Kötelező biztosítás - Kötelező biztosítás kalkulátor - Kötelező biztosítás 2015 - KGFB

gépjármű biztosítások
lakossági biztosítások
vállalati biztosítások
Nyerj iPad Mini-t!

KGFB - Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Díjszámítás

Amit a kötelező gépjármű biztosításról (KGFB) tudni érdemes

Ma Magyarországon 11 biztosító részvénytársaságnál és 1 biztosító egyesületnél van lehetőség kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb) kötni. Egy jó választással akár több ezer forintot is megspórolhat biztosításonként! Vegye igénybe honlapunk kalkulátorát, ismerje meg a szerződéskötés feltételeit.

A kötelező gépjármű biztosítást (KGFB) szabályzó kormányrendelet

2004. július 01-tól hatályos a gépjármű üzembentartójának kötelező gépjármű-felelősségbiztosításáról (KGFB) szóló kormányrendelet. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat:

Szerződés megkötésre kötelezettek

A szerződéskötésre kötelezettek köre: a gépjármű tulajdonosa, illetve a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó.
részletesen »

Milyen összegig nyújt fedezetet a KGFB

A jelenleg hatályos szabályozás 1.250 millió Forintban határozza meg a biztosító káreseményenkénti kártérítési kötelezettségét, de ez az összeghatár független a károsultak számától. Dologi károk esetén a káreseményenként 500 millió Forint az a maximális kártérítési összeghatár.

A Kötelező biztosítás hatálya alá tartozó járműkategóriák

A kormányrendelet 2. melléklete a következő gépjármű kategóriákat állapítja meg:
részletesen »

A KGFB területi hatálya

A szabályozás értelmében a területi hatálya az Európai Gazdásági Térség és Svájc területe terjed ki, valamint azon országok területére terjed ki, amelyek nemzetközi zöldkártya rendszer részei és, amelyek nemzeti irodájával a magyar Nemzeti Iroda megállapodást kötött. a PSZÁF teszi közzé A nemzetközi megállapodásban résztvevő országok listáját.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás szerződéskötésének feltételei

A KGFB megkötése érdekében a biztosítási törvény szerint ajánlattal kell fordulni a biztosítóhoz. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlatot a biztosító a törvény szerint nem utasíthatja el. Az ajánlat elfogadásának kötelezettsége független a gépjármű korától, műszaki állapotától (természetesen a gépjármű forgalomban való részvételének alkalmasságáról az erre jogosított hatóságnak kell döntenie), illetve a gépjármű üzembentartójának, vagy a tulajdonosának személyétől.
részletesen »

Ki minősül új belépőnek a kötelező biztosítási rendszerbe?

Új belépőnek minősül az, akinek két éven belül nem volt azonos gépjármű kategóriába kötelező biztosítási szerződése.
részletesen »

Nem új belépők köre kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás rendszerében, mert két éven belül volt kötelező biztosítása

Ha két éven belül volt azonos gépjármű kategóriába tartozó Kötelező biztosítása, akkor nem számít új belépőnek a rendszerbe. Ez esetben a két éven belül megszűnt szerződésről "kártörténeti igazolást" (ismertebb nevén bonus igazolást) kell beszereznie a korábbi biztosítójától.
részletesen »

Nem új belépő jelenleg is rendelkezik KGFB szerződéssel

Ha jelenleg is rendelkezik azonos járműkategóriába tartozó gépjárműre kötelező biztosítással, akkor Ön nem számít új belépőnek.
részletesen »

Díjnemfizetéssel megszűnő szerződés csak és kizárólag annál a biztosítónál lehet újra megkötni, ahol a KGFB megszűnt

Ha a kötelező biztosítási szerződés a biztosítás tartama alatt díjnemfizetés miatt szűnik meg, akkor az üzembentartó a biztosítási időszak még hátralévő részére a szerződést annál a biztosítónál köteles újra megkötni, ahol a biztosítási szerződése díjnemfizetés miatt szűnt meg.
részletesen »

A kötelező biztosítás időtartama

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás tartama határozatlan. Biztosítási időszakon az egy naptári évet kell érteni, a biztosítási évforduló minden év december 31.-e. 2010 évtől a kötelező biztosítás évfordulója a biztosítás megkötésének dátuma.
részletesen »

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás új gépjárműre

Új gépjármű vásárlásakor a szalonban több dolgot is felajánlanak, hogy elintézni helyettünk, így a forgalombahelyezéshez feltétlenül szükséges a gépjármű-felelősségbiztosítás megkötése is. Kérdés, hogy ezzel tényleg segítenek e nekünk?
részletesen »

KGFB használt gépjárműre

A használt gépjárművet általában magánszemélytől, vagy kereskedésben vásárolunk, de mindkét esetben kötnünk kell egy biztosítást. Nem közismert adat, de az év közbeni, gépjármű vásárlás miatti biztosításkötések mértéke bőven meghaladja az év végi biztosítóváltás miatti kötések mértékét.
részletesen »

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás évfordulós váltása

Évente egyszer lehetőségünk van arra, hogy kötelező biztosításunkkal átszerződjünk egy másik biztosítóhoz. A biztosítók minden év október végén hozzák nyilvánosságra következő évi díjaikat, így ha számunkra találunk kedvezőbb ajánlatot, november hónap folyamán (de december 31-re) fel tudjuk mondani szerződésünket, majd december végéig kell megkötnünk az új biztosítási szerződésünket. 2010 évtől a kötelező biztosítás évfordulója a biztosítás megkötésének dátuma, ennek ellenére még a legtöbb gépjármű tulajdonosnak a biztosító váltás időpontja a naptári év végére esik.
részletesen »

Flotta kötelező felelősségbiztosítás

Gazdálkodó szervezetekkel, illetve vállalkozókkal abban az esetben köthető flotta keretszerződés, amennyiben a biztosítani kívánt gépjárműveik száma legalább eléri az 5 darabot.
részletesen »

A kötelező felelősségbiztosítás díja, a díjfizetés módja és gyakorisága

A biztosítót a díj a kockázatviselés kezdetének napjától a kockázatviselés utolsó napjáig illeti meg.
részletesen »

A biztosítási szerződés megszűnése

A szerződés megszűnésének okai:
  • érdekmúlás
  • felmondás
részletesen »

A KGFB szüneteltetése

A hatályos jogszabály alapján lehetőség van a kötelező biztosítási szerződés, ill. a díjfizetés szüneteltetésére, ha a szerződő a gépjárművet minimum kettő és maximum hat hónapig a forgalomból ideiglenesen kivonja.
részletesen »

A Bonus-malus rendszer

Arra a gépjármű-üzembentartóra (természetes- vagy jogi személy) vonatkozik a bonus-malus rendszer, aki határozatlan időtartamú biztosítási szerződést kötött a gépjárművére. a bonus-malus rendszer a személyautókon túl a buszokra, tehergépjárművekre, vontatókra, mezőgazdasági vontatókra és motorkerékpárokra vonatkozik.
részletesen »

A bonus fokozat átvitele másik szerződésre

A megszerzett bonus fokozat üzembentartó személyéhez kötődik, és nem a gépjárműhöz. Ennek megfelelően a gépjármű eladása esetén (amely természetesen a kötelező biztosítási szerződés megszűnését eredményezik), az új üzembentartóra nem ruházható át a korábbi gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés alapján elért bonus fokozat.
részletesen »
Jótanácsok
Gyakran Ismételt Kérdések
CARGLASS autó üvegkár bejelentő
Riskonline blog
RSS Hírcsatornáink
gépjármű biztosítások
lakossági biztosítások
vállalati biztosítások
Riskonline - A biztos partner